WORRIES INTO POSSIBILITIES

Atstovavimas Belgijoje

 

2017 m. rugsėjo 14 d. įsigaliojo Belgijos karališkasis dekretas (Belgian Royal Decree). Juo remiantis, transporto įmonės, kurios nėra registruotos Belgijoje ir vykdo kabotažinius pervežimus Belgijos teritorijoje, privalo turėti paskirtą ryšių palaikymo pareigūną (toliau – atstovas), kuris būtų pagrindiniu kontaktiniu asmeniu santykiuose su Belgijos institucijomis, atsakingomis už komandiruočių sąlygų laikymąsi Belgijoje.

 

Šis dekretas yra taikomas tik įmonėms, vykdančioms kabotažo operacijas Belgijoje.

 

Transporto įmonės, vykdančios kabotažo operacijas Belgijoje, įsipareigoja:

 

-          Užregistruoti įmonę ir komandiruojamus darbuotojus Belgijos institucijų internetinėje platformoje LIMOSA (www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/fr/limosa.html).

-          Nurodyti tikslius, juos atstovaujančio, atstovo Belgijoje, duomenis darbuotojų komandiruotės deklaracijose.

-          Pateikti dokumentus juos atstovaujančiam atstovui Belgijoje, jei to reikalauja Belgijos darbo inspekcija.

 

 

Vialtis teikia atstovavimo paslaugą Belgijoje ir siūlo klientams pasinaudoti šia galimybe.

 

Atstovavimo kaina su VIALTIS - 200 Eur metinis mokestis visoms šalims. 

Jeigu Jums yra reikalinga atstovavimo Belgijoje paslauga, prašome susisiekti su TS Group, oficialiu VIALTIS atstovu Lietuvoje.

 

Prieš išleidžiant vairuotojus darbo komandiruotei į Belgiją, Jums reikia užregistruoti įmonę ir vairuotojus internetinėje platformoje LIMOSA, supildyti vairuotojų komandiruotės deklaracijas, atsispausdinti ir išdalinti vairuotojams, komandiruotės deklaracijos įrodymo sertifikatus. Komandiruotės deklaracija turi būti užpildyta konkrečiam komandiruotės laikotarpiui ir atnaujinama kas kartą komandiruojant vairuotoją. Deklaracijoje galima nurodyti kelis vairuotojus, jei jie yra komandiruojami tokiam pačiam laikotarpiui.

 

Vairuotojas, vykdamas į Belgija privalo turėti Limosa deklaraciją, A1 pažymos kopiją.

 

Jei turite klausimų dėl atstovavimo Belgijoje, būtinai kreipkitės į TS Group.

 

Reikiami dokumentai:

Kliento informacijos forma

Kliento informacijos formos pavyzdys

LIMOSA INSTRUKCIJA

Atstovavimo sutartis

Atstovavimo sutarties pavyzdys