WORRIES INTO POSSIBILITIES

Atstovavimas Prancūzijoje

 

VIALTIS – Jūsų atstovas Prancūzijoje!

 

Nuo 2015 metų Prancūzijoje yra taikoma Loi Macron teisė, pagal kurią transporto įmonė, vykdanti veiklą ir komandiruojanti savo darbuotojus Prancūzijos teritorijoje, privalo turėti savo oficialų atstovą Prancūzijoje. Atstovu gali būti tik Prancūzijos gyventojas arba Prancūzijoje registruota įmonė. Atstovams  keliami ir kiti kvalifikaciniai reikalavimai. 

 

Atstovo pareiga – pateikti reikiamus dokumentus, tokius kaip darbo sutartys; duomenis apie šioje šalyje dirbančių darbuotojų minimalų atlygį bei atstovauti Jūsų įmonės interesus santykiuose su Prancūzijos institucijomis.

 

Transporto įmonės, vykdančios pervežimus Prancūzijoje, privalo:

Vairuotojas, vykdamas į PRancūziją darbo komadiruotei, su savimi privalo turėti:

Minimalus valandinis darbo užmokestis nuo 2021 m. sausio 1 d. vairuotojams yra 10.25 Eur/val.:

 

Krovininio transporto darbuotojų DU – 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimas
Grupė (Valandinis darbo užmokestis, eurais)
 Aprašymas Koefi-cientas Valandinis darbo užmokestis
3 Vairuotojas, vairuojantis transporto priemonę, kurios masė yra iki 3,5 T 118 M 10.250 €
4 Vairuotojas, vairuojantis sunkiasvorę transporto priemonę, kuri sveria daugiau nei 3,5 t, bet mažiau nei 11 t (įskaitant sveriančias 11 t) 120 M 10.250 €
5 Vairuotojas, vairuojantis sunkiasvorę transporto priemonę, kuri sveria nuo 11 iki 19 t (įskaitant ir 19 t sveriančias transporto priemones) 128 M 10.250 €
6 Vairuotojas, vairuojantis sunkiasvorę transporto priemonę, kuri sveria daugiau nei 19 t 138 M 10.250 €
7 Aukštos kvalifikacijos sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas 150 M 10.390 €
Pagal nacionalinę kolektyvinę sutartį, lentelėje nurodytas darbo užmokestis didėja pagal šias taisykles:
  • 10,40 €: šventinės dienos ir sekmadieniai (mažiau nei 3 val. darbo)
  • 24,20 €:  šventinės dienos ir sekmadieniai (daugiau nei 3 val. darbo)
Nacionalinė kolektyvinė sutartis taip pat numato, kad krovininės transporto priemonės vairuotojui minimali valandinė alga kyla 2%, 4%, 6% ir 8% po atitinkamai 2, 5, 10 ir 15 metų darbo įmonėje.

 

TS Group – oficialus VIALTIS atstovas Lietuvoje. VIALTIS dirbs kaip dedikuotas Jūsų atstovas Prancūzijoje. Rinkitės patikimą ir patyrusį partnerį!

 

Jei turite klausimų ar norite, kad VIALTIS atstovautų Jūsų įmonę Prancūzijoje - susisiekite!

 

 

Atstovavimo kaina su VIALTIS - 200 Eur metinis mokestis visoms šalims. 

 

 

Atostovavimo paketas

 

 

 

Komercinis pasiūlymas

 

Atstovavimo paslaugos

Metinis mokestis 200 Eur (*)

 

Kombinuotų kainų pasiūlymas

Komandiruojamų vairuotojų skaičius

Užsisakius vieną šalį (už semestrą, už šalį)

Užsisakius antrą papildomą šalį (už semestrą, už šalį)

Užsisakius trečią papildomą šalį (už semestrą, už šalį)

nuo 1 iki 19

18 € už vairuotoją

9 € už vairuotoją

5 € už vairuotoją

nuo 20 iki 50

16 € už vairuotoją

8 € už vairuotoją

4 € už vairuotoją

daugiau nei 50

14 € už vairuotoją

7 € už vairuotoją

3 € už vairuotoją

(*) Į kainą įtrauktos visos šalys, kuriose reikia atstovaujančio kontaktinio asmens

 

Svarbu: jei į kombinuotą kainos pasiūlymą įtraukta ir Prancūzija, didesnė kaina visada bus taikoma Prancūzijos atstovavimui.

 

Reikiami dokumentai:

Kliento informacijos forma

Kliento informacijos formos pavyzdys

UŽSAKYMO FORMA

UŽSAKYMO FORMOS PILDYMO PAVYZDYS

Atstovavimo sutartis

Atstovavimo sutarties pavyzdys

SIPSI instrukcija 2019 

Naujienos apie Macron Law: 

Reikalavimas turėti A1 pažymą

SIPSI puslapis

Macron law: 40€ už kiekvieną komandiruojamą vairuotoją Prancūzijoje?