WORRIES INTO POSSIBILITIES

Klientų atsiliepimai“Tomo sukaupta patirtis, kuria jis dalinosi konsultacijų metu, padėjo pagerinti mūsų įmonės vidinę

struktūrą bei atmosferą. Darbuotojai pradėjo atsakingiau vykdyti kasdienines užduotis ir yra linkę
prisiimti daugiau atsakomybių, nes nuo to tiesiogiai priklauso jų atlygis. Padalinių vadovams dabar
lengviau vertinti pavaldinių darbą, juos skatinti ar skirti nuobaudas.”

UAB TRANSETA direktorius ir akcininkas Ernestas BAUBLYS

"...Ieškojome būdų, kaip dirbti efektyviau ir rezultatyviau. Esami rezultatai ir procesai netenkino
nei manęs, kaip savininko, nei kitų įmonės darbuotojų, kaip profesionalų. TS Group|360
konsultacijos padėjo nesudėtingai išsigryninti įmonėje vykstančius procesus ir atsakomybes, kartu
su darbuotojais radome, rodos, čia pat buvusias galimybes pagerinti rezultatus ir teikiamos
paslaugos kokybę, tuo pačiu skatinant darbuotojus su nauja motyvacija siekti naujai išsikeltų, aiškių
įmonės tikslų.


Tai buvo kaip filtras, padėjęs atskirti nereikalingus ar neveikiančius dalykus nuo aktualių ir padėjęs
aiškiai pamatyti padėtį, susiformuoti tikslus, susidėlioti atsakomybes, numatyti priemones kokybės
gerinimui. Paprastai ir aiškiai..."

UAB GRETVĖJA direktorius ir akcininkas Gintaras VOLUNGEVIČIUS