WORRIES INTO POSSIBILITIES

2020 m. Naujasis minimalaus darbo užmokesčio įstatymas Nyderlanduose

2020-02-28

Visų pirma, atsižvelgdama į nesusipratimus, kuriuos šis naujas įstatymas sukėlė transporto sektoriuje, Nyderlandų vyriausybė nusprendė neskirti baudų iki 2020 m. Rugsėjo 1 d.

Informuojame, jog vairuotojas gali būti kontaktinis asmuo, todėl nebūtina paskirti ir mokėti už tai vietos atstovui. Neseniai buvo pasirodę atstovavimo paslaugas teikiančių įmonių pranešimai, kad esą atstovas yra privalomas: jie pasidalino neteisinga informacija.

Todėl informacijos, apie vairuotojo adresą Nyderlanduose, kur reikėjo užpildyti komandiruotės deklaracijoje pateikti nebereikės.

 

Naujojo Nyderlanduose minimalaus darbo užmokesčio reglamento taikymo sritis:

 • Numatoma pradžia: kovo 1 d.

 

 • Vienerių metų trukmės komandiruotes deklaracija transporto sektoriui:

„Vienerių metų komandiruotės deklaraciją galite pildyti, jei esate darbdavys užsienyje arba esate savarankiškai dirbantis asmuo krovinių vežimo kelių transportu srityje (Bendroji Europos Bendrijų ekonominės veiklos rūšių klasifikacija H 49.4). Tai taip pat yra taikoma, jei teikiate paslaugas kliento ar įmonės vardu Nyderlanduose. “

 

 • Kas turi pranešti apie komandiruotę:

„Daugumai transporto rūšių netaikoma pareiga pranešti.

Nereikia pranešti apie savo, kaip darbdavio užsienyje ar savarankiškai dirbančio asmens, paslaugas bet kuriame iš sektorių, nurodytų šiais SBI kodais (SBI yra Europos Bendrijų bendrosios ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, arba NACE, versija olandų kalba):

(H) transportavimo ir sandėliavimo grupės:

 1. 49.1 Keleivinis geležinkelių transportas (ne tramvajai ar metro);
 2. 49.2 Krovinių vežimas geležinkeliu;
 3. 49.3 Keleivių vežimas keliais;
 4. 49.4. Krovinių gabenimas keliais, jei tai tik prekių gabenimas per Nyderlandus be pakrovimo ar iškrovimo;
 5. 50 Vandens transportas;
 6. 51 Oro transportas;
 7. 53 Pašto ir pasiuntinių veikla.

 

 Turite pildyti komandiruotės deklaracijas, jei dirbate kitose kategorijose. “

Kaip suprantate, tranzitui įstatymai netaikomi, tačiau norint gabenti krovinius bent vieną kartą pakraunant ar iškraunant prekes Nyderlandų teritorijoje, reikia pildyti komandiruotės deklaraciją.

 

 • Didelės baudos už nepakankamus mokėjimus:

„Inspekcija SZW gali skirti baudas darbdaviams, kurie moka mažiau nei numatyta įstymuose. Baudos dydis priklauso nuo to, kiek skiriasi darbo užmokestis nuo įstatymais nustatyto minimalaus darbo užmokesčio ir įstatyme nustatytų minimalių atostogų pašalpų. Maksimalios baudos yra:

 • 10 000 EUR už kiekvieną darbuotoją (jei mokama mažiau už minimalų atlyginimą);
 • 2 000 EUR už kiekvieną darbuotoją (jei nesilaikoma minimalių atostogų išmokų dydžių).

 

Darbdavys privalo sumokėti pradelstą atlyginimą atitinkamam (-iems) darbuotojui (-ams) per keturias savaites po to, kai inspektorius nustato pažeidimą. Priešingu atveju darbdaviui bus priteista sumokėti ne didesnę kaip 500 EUR baudą už kiekvieną darbuotoją už kiekvieną dieną, kai nėra mokamas pradelstas darbo užmokestis. Maksimalus darbdaviui paskirtos baudos dydis vienam darbuotojui yra 40 000 EUR. “

 

 • Faktinis minimalaus darbo užmokesčio dydis Nyderlanduose:

https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage

 • Deklaracijas pildyti ir pateikti galite puslapyje:

https://english.postedworkers.nl/online-notification-portal