WORRIES INTO POSSIBILITIES

Prancūzija. Reikalavimas turėti A1 pažymą, išduotą Lietuvoje

2017-03-17


Nuo 2017 metų balandžio mėn.1 d. kiekvienas į Prancūzijos teritoriją komandiruotas vairuotojas, privalės turėti pažymą, patvirtinančią registraciją socialinio draudimo sistemoje (Forma A1). Forma A1 leidžia darbdaviui už komandiruojamus darbuotojus, jų komandiruotės laikotarpiu, mokėti socialinio draudimo įmokas Lietuvoje (o ne užsienio valstybėje).

Tai numato straipsnis L114-15-1. Šiame straipsnyje pažymima, kad Prancūzijos tarnybų patikrinimo atveju, komandiruotas į Prancūzijos teritoriją vairuotojas, turi turėti Forma A1 dokumentą. Jei tokio dokumento patikrinimo metu nėra, reikės pateikti įrodymą, kad Forma A1 dokumentas yra užsakytas atitinkamose tarnybose (LT atveju, SODROJE) ir patį dokumentą pristatyti tikrinančioms tarnyboms ne vėliau kaip per du mėnesius po patikrinimo.

Dėl A1 formos išdavimo galima kreiptis į SODROS Užsienio išmokų tarnybą (Kalvarijų g. 147, Vilnius, LT-08221).

Įstatymo straipsnis prancūzų kalba »

Daugiau informacijos apie A1 pažymėjimų išdavimo tvarką:

Sodra - A1 atmintinė